ЕКО КОНТРОЛ ДОО

Друштво за консалтинг услуги и трговија

Ул. Кленоец бр. 7 Охрид

тел./факс: 048/424-886
046/255-548

моб:  072/205-977
078/320-955

ekokontrol@t-home.mk
ekokontrol@eko-kontrol-lab.mk

ЕДБ: 4020013523954
жиро сметка: 240120100335174 УНИ БАНКА

Подружница

ЕКО ЛАБ Прилеп

Ул. Битолска бр. 23 Прилеп

тел./факс: 048/424-886
моб:  072/205-977
078/320-955

ekolab@t-home.mk
ekolab@eko-kontrol-lab.mk

ЕДБ: 4020013523954
жиро сметка: 240280101862722 УНИ БАНКА